"

Schade of diefstal

iPhone uitgezocht? Let op kosten bij schade of diefstal.

Vastgestelde kosten bij schade: €50.00 euro

Vastgestelde kosten bij diefstal: €75.00 euro

In geval van diefstal van de iPhone is de huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swapphone Europe B.V.en aangifte te doen bij de politie.

Let op je kunt maximaal 1 schade per jaar claimen.