"

Schade of diefstal

Smartphone uitgezocht? Let op kosten bij schade of diefstal.

Vastgestelde kosten bij schade: €50.00 

Vastgestelde kosten bij diefstal: €150.00 

In geval van diefstal van de smartphone is de huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swapphone Europe B.V. en aangifte te doen bij de politie.

Let op! De eerste twee maanden na ingangsdatum van je huurovereenkomst  kun je geen aanspraak maken op de schade of diefstal claim. Daarnaast kun je maximaal 1 schade of diefstal per jaar claimen mits je voldoet aan de algemene voorwaarden.