"

Circulair en duurzaam

Swapphone verhuurt smartphones, dit betekent dat alle smartphones ten alle tijden eigendom blijven van Swapphone. Hierdoor kunnen wij de complete levenscyclus van de smartphone controleren:

1. Inzetten pre-owned smartphones

80% van de smartphones die we inzetten zijn pre-owned en 20% is nieuw. Wanneer je gebruik maakt van pre-owned smartphones bespaar je de productie van nieuwe toestellen. Voor de productie van één smartphone zijn de volgende grondstoffen nodig: 134 kilo erts, 190 liter water en 250gram cyanide. Het uiterst giftige cyanide wordt overigens gebruikt om de voor een smartphone benodigde 0,2 gram goud uit gouderts te halen.

Het hergebruik van een smartphone levert per saldo een besparing op van 27 kg CO2.

2. Reparatie/opnieuw inzetten smartphones

Defecte smartphones worden geswapt, waarbij de klant een andere smartphone ontvangt en de defecte smartphone weer inlevert.

De defecte smartphones worden door ons gerepareerd en opnieuw ingezet voor nieuwe contracten. Hetzelfde geldt voor smartphones welke wij retour ontvangen na een contract beëindiging.

3. Verlengen levensduur

De meeste gebruikers van premium toestellen kopen tussen de 1-2 jaar al een nieuw toestel. Daarna belanden de smartphones vaak in een la of kast als reserve toestel. Wij streven ernaar om de toestellen tenminste 5 jaar in te zetten.

Het is niet perse de bedoeling dat mensen het toestel langer gebruiken, het is de bedoeling dat de smartphones langer worden ingezet. Op het moment dat mensen overstappen naar een nieuwer model, worden de oude smartphones weer opnieuw ingezet.

4. Milieuvriendelijke verwerking

Nadat we door alle mogelijkheden van hergebruik heen zijn worden de smartphones op een milieuvriendelijke manier verwerkt voor hergebruik van grondstoffen.

Swapphone werkt hiervoor met WEEELABEX gecertificeerde partners omdat deze aan belangrijke kwaliteitseisen m.b.t. de verwerking voldoet.

Het afvoeren van afgedankte elektronica (WEEE) is in Nederland onderhevig aan de WEEELABEX-certificering. Deze certificering geschiedt volgens een Europese norm en is sinds juli 2015 verplicht voor verwerkers van afgeschreven computers.

WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. Het geeft normen voor de inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van apparaten.

De WEEELABEX normen zijn opgesteld om er voor te zorgen dat:

  • afgedankte apparaten effectief, doelmatig en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd;
  • de producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en deze kwaliteit zich constant verbetert;
  • de volksgezondheid, veiligheid en het milieu wordt beschermd;
  • er geen grensoverschrijdende transporten van afgedankte apparaten plaatsvinden naar partijen wier activiteiten niet voldoen aan normen;
  • er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is.