"

Circulair en duurzaam

Wij verhuren smartphones, dit betekent dat alle smartphones ten alle tijden eigendom van Swapphone zijn en blijven. Dit is een bewuste keuze, omdat wij op deze manier de gehele levenscyclus van de smartphone kunnen controleren:

1. Inzetten pre-owned smartphones

80% van de smartphones die we inzetten zijn pre-owned de overige 20% is nieuw. Wij maken gebruik van pre-owned smartphones om de productie van nieuwe toestellen te besparen. Voor de productie van één smartphone zijn de volgende grondstoffen nodig: 134 kilo erts, 190 liter water en 250gram cyanide. Het uiterst giftige cyanide wordt gebruikt om de voor een smartphone benodigde 0,2 gram goud uit gouderts te halen.

Het hergebruik van een smartphone levert per saldo een besparing op van gemiddeld 80 kg CO2.

2. Reparatie/opnieuw inzetten smartphones

Defecte smartphones worden geswapt, waarbij de klant een vervangend toestel ontvangt en de defecte smartphone weer inlevert.

De defecte smartphones worden door ons gerepareerd en opnieuw ingezet voor nieuwe contracten. Hetzelfde geldt voor smartphones welke wij retour ontvangen na een contract beëindiging of swap.

3. Verlengen levensduur

De meeste gebruikers van premium toestellen kopen tussen de 1-2 jaar al een nieuw toestel. Daarna belanden de smartphones vaak in een la of kast als reserve toestel. Swapphone streeft ernaar om de toestellen tenminste 5 jaar in te zetten.

Het is niet perse de bedoeling dat mensen het toestel langer gebruiken, het is de bedoeling dat de smartphones langer worden ingezet. Op het moment dat mensen overstappen naar een nieuwer model, worden de oude smartphones weer opnieuw ingezet.

4. Milieuvriendelijke verwerking

Nadat we door alle mogelijkheden van hergebruik heen zijn worden de smartphones op een milieuvriendelijke manier verwerkt voor het hergebruik van de grondstoffen.

Swapphone werkt hiervoor met WEEELABEX gecertificeerde partners omdat deze aan belangrijke kwaliteitseisen m.b.t. de verwerking van elektronica voldoen.

Het afvoeren van afgedankte elektronica (WEEE) is in Nederland onderhevig aan de WEEELABEX-certificering. 

WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence. Het geeft normen voor de inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van apparaten.

De WEEELABEX normen zijn opgesteld om er voor te zorgen dat:

  • afgedankte apparaten effectief, doelmatig en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd;
  • de producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn en deze kwaliteit zich constant verbetert;
  • de volksgezondheid, veiligheid en het milieu wordt beschermd;
  • er geen grensoverschrijdende transporten van afgedankte apparaten plaatsvinden naar partijen wier activiteiten niet voldoen aan normen;
  • er voor alle marktdeelnemers in de afvalketen van apparaten eerlijke concurrentie is.